Grupy i Zajęcia


Nazwy naszych drużyn są związane ze sławnymi ludzmi lub z Pomorzem.

Wzorem dla tarczy Hufca (gryf) jest herb miasta Szczecin na Pomorzu.

Nasza piosenka hufca jest "Bałtyku Wód".

W przeciągu roku harcerki i zuchy przerabiają sprawnoście i materiały na stopnie i gwiazdki.

Jako część programu harcerki i zuchy biorą udział w swoich terenach w życiu Parafii np. pomagają w prowadzeniu kawiarni, na wielkanoc biorą udział w Drodze Krzyźowej i warcie przy grobie.  Niektóre drużyny mają opłatki po Bożym Narodzeniu, chodzą po kolędzie, organizują dożynki i Andrzejki.

Pamiatka z Cassino ze sztandarem hufca

Pamiatka z Cassino ze sztandarem hufca